M.Bắc 75 Giây Thứ ba0029

7 5 5 7 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
028-030 Xỉu 028
Đang chờ quay số: 4
026-028 Tài 027
8
(2 kỳ)
024-026 Tài 025
5
(2 kỳ)
023-025 Tài 023
8
(1 kỳ)
021-023 Xỉu 022
2
(2 kỳ)
020-022 Tài 020
5
(1 kỳ)
019-021 Xỉu 019
4
(1 kỳ)
016-018 Xỉu 018
7
015-017 Xỉu 015
2
(1 kỳ)
013-015 Xỉu 014
0
(2 kỳ)
012-014 Xỉu 012
0
(1 kỳ)
010-012 Xỉu 011
2
(2 kỳ)
09-011 Xỉu 09
0
(1 kỳ)
07-09 Xỉu 08
3
(2 kỳ)
04-06 Xỉu 06
2
(4 kỳ)
02-04 Xỉu 03
4
(2 kỳ)