M.Bắc 75 Giây Thứ năm0778

3 7 1 8 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0779-0781 Xỉu 0779
Đang chờ quay số: 1
0776-0778 Xỉu 0778
8
0775-0777 Tài 0775
5
(1 kỳ)
0774-0776 Tài 0774
8
(1 kỳ)
0772-0774 Xỉu 0773
1
(2 kỳ)
0770-0772 Tài 0771
6
(2 kỳ)
0769-0771 Tài 0769
7
(1 kỳ)