M.Bắc 75 Giây Thứ tư1052

3 7 1 8 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1053-1055 Tài 1053
Đang chờ quay số: 1
1050-1052 Tài 1052
8
(4 kỳ)
1049-1051 Xỉu 1049
4
(1 kỳ)
1048-1050 Tài 1048
9
(1 kỳ)
1047-1049 Tài 1047
8
(1 kỳ)
1046-1048 Xỉu 1046
2
(1 kỳ)
1044-1046 Tài 1045
9
(2 kỳ)
1043-1045 Xỉu 1043
4
(1 kỳ)
1040-1042 Xỉu 1042
7
1039-1041 Tài 1039
9
(1 kỳ)
1038-1040 Tài 1038
8
(1 kỳ)
1037-1039 Xỉu 1037
1
(1 kỳ)
1034-1036 Xỉu 1036
7
1033-1035 Xỉu 1033
2
(1 kỳ)
1032-1034 Tài 1032
8
(1 kỳ)
1029-1031 Tài 1031
0