M.Bắc 75 Giây Chủ nhật1019

6 2 4 3 3

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1020-1022 Xỉu 1020
Đang chờ quay số: 1
1017-1019 Tài 1019
3
1014-1016 Tài 1016
7
(4 kỳ)
1013-1015 Xỉu 1013
1
(1 kỳ)
1011-1013 Xỉu 1012
4
(2 kỳ)
1010-1012 Xỉu 1010
0
(1 kỳ)
1009-1011 Xỉu 1009
0
(1 kỳ)
1007-1009 Tài 1008
5
(2 kỳ)
1006-1008 Xỉu 1006
3
(1 kỳ)
1005-1007 Xỉu 1005
4
(1 kỳ)
1004-1006 Xỉu 1004
3
(1 kỳ)
1002-1004 Tài 1003
8
(2 kỳ)
0999-1001 Xỉu 1001
1
(4 kỳ)
0997-0999 Tài 0998
6
(2 kỳ)
0994-0996 Xỉu 0996
9
0993-0995 Tài 0993
6
(1 kỳ)