M.Nam Siêu Tốc 45s Chủ nhật1613

6 3 5 5 0 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1612-1614 Tài 1612
Đang chờ quay số: 4
1611-1613 Xỉu 1611
2
(1 kỳ)
1609-1611 Xỉu 1610
0
(2 kỳ)
1607-1609 Xỉu 1608
3
(2 kỳ)
1606-1608 Xỉu 1606
1
(1 kỳ)
1605-1607 Xỉu 1605
4
(1 kỳ)
1604-1606 Tài 1604
7
(1 kỳ)
1603-1605 Tài 1603
9
(1 kỳ)
1602-1604 Tài 1602
7
(1 kỳ)
1601-1603 Tài 1601
9
(1 kỳ)
1598-1600 Xỉu 1600
3
(4 kỳ)
1597-1599 Tài 1597
5
(1 kỳ)
1595-1597 Tài 1596
5
(2 kỳ)
1592-1594 Tài 1594
8
(4 kỳ)
1590-1592 Xỉu 1591
3
(2 kỳ)
1587-1589 Tài 1589
4