Siêu Tốc 45 Giây Thứ tư1127

4 9 7 1 1 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1127-1129 Tài 1127
Đang chờ quay số: 2
1124-1126 Xỉu 1126
8
1122-1124 Xỉu 1123
3
(2 kỳ)
1121-1123 Tài 1121
8
(1 kỳ)
1120-1122 Xỉu 1120
2
(1 kỳ)
1118-1120 Tài 1119
7
(2 kỳ)
1117-1119 Xỉu 1117
1
(1 kỳ)
1114-1116 Tài 1116
0
1113-1115 Xỉu 1113
4
(1 kỳ)
1111-1113 Xỉu 1112
3
(2 kỳ)
1108-1110 Tài 1110
4
1105-1107 Xỉu 1107
3
(4 kỳ)
1102-1104 Tài 1104
7
(4 kỳ)
1099-1101 Xỉu 1101
8
1096-1098 Tài 1098
3
1095-1097 Xỉu 1095
4
(1 kỳ)