Siêu Tốc 5 Phút Chủ nhật0266

7 8 7 4 3 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0266-0268 Tài 0266
Đang chờ quay số: 2
0264-0266 Tài 0265
6
(2 kỳ)
0261-0263 Tài 0263
1
0259-0261 Xỉu 0260
0
(2 kỳ)
0258-0260 Tài 0258
9
(1 kỳ)
0257-0259 Tài 0257
6
(1 kỳ)
0256-0258 Tài 0256
6
(1 kỳ)
0255-0257 Xỉu 0255
1
(1 kỳ)
0253-0255 Tài 0254
6
(2 kỳ)
0251-0253 Xỉu 0252
4
(2 kỳ)
0250-0252 Tài 0250
7
(1 kỳ)
0249-0251 Xỉu 0249
4
(1 kỳ)
0248-0250 Tài 0248
7
(1 kỳ)
0246-0248 Tài 0247
7
(2 kỳ)
0245-0247 Tài 0245
8
(1 kỳ)
0242-0244 Xỉu 0244
1
(4 kỳ)