Siêu Tốc 5 Phút Chủ nhật0233

3 8 5 5 0 7

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0233-0235 Tài 0233
Đang chờ quay số: 2
0230-0232 Xỉu 0232
7
0229-0231 Tài 0229
6
(1 kỳ)
0228-0230 Xỉu 0228
4
(1 kỳ)
0225-0227 Tài 0227
0
0223-0225 Xỉu 0224
2
(2 kỳ)
0221-0223 Xỉu 0222
2
(2 kỳ)
0220-0222 Xỉu 0220
2
(1 kỳ)
0217-0219 Xỉu 0219
8
0214-0216 Xỉu 0216
6
0212-0214 Tài 0213
9
(2 kỳ)
0211-0213 Xỉu 0211
3
(1 kỳ)
0210-0212 Xỉu 0210
2
(1 kỳ)
0208-0210 Xỉu 0209
4
(2 kỳ)
0206-0208 Tài 0207
5
(2 kỳ)
0204-0206 Xỉu 0205
2
(2 kỳ)