Siêu Tốc 5 Phút Thứ ba0003

5 4 9 0 0 2

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
04-06 Xỉu 04
Đang chờ quay số: 1
02-04 Xỉu 03
0
(2 kỳ)
0289-0291 Xỉu 0289
4
(1 kỳ)
0288-0290 Xỉu 0288
3
(1 kỳ)
0286-0288 Xỉu 0287
1
(2 kỳ)
0285-0287 Xỉu 0285
2
(1 kỳ)
0284-0286 Tài 0284
7
(1 kỳ)
0283-0285 Tài 0283
9
(1 kỳ)
0281-0283 Xỉu 0282
1
(2 kỳ)
0280-0282 Xỉu 0280
3
(1 kỳ)
0277-0279 Tài 0279
4
0275-0277 Xỉu 0276
2
(2 kỳ)
0274-0276 Xỉu 0274
2
(1 kỳ)
0271-0273 Xỉu 0273
3
(4 kỳ)
0269-0271 Tài 0270
8
(2 kỳ)
0267-0269 Tài 0268
6
(2 kỳ)