Siêu Tốc 5 Phút Thứ bảy0126

3 3 4 4 1 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0125-0127 Tài 0125
Đang chờ quay số: 4
0124-0126 Xỉu 0124
0
(1 kỳ)
0123-0125 Tài 0123
5
(1 kỳ)
0121-0123 Tài 0122
7
(2 kỳ)
0119-0121 Xỉu 0120
0
(2 kỳ)
0116-0118 Tài 0118
6
(4 kỳ)
0115-0117 Xỉu 0115
2
(1 kỳ)
0112-0114 Xỉu 0114
1
(4 kỳ)
0109-0111 Tài 0111
2
0108-0110 Xỉu 0108
0
(1 kỳ)
0105-0107 Xỉu 0107
6
0104-0106 Xỉu 0104
0
(1 kỳ)
0103-0105 Xỉu 0103
2
(1 kỳ)
0102-0104 Xỉu 0102
3
(1 kỳ)
0100-0102 Tài 0101
8
(2 kỳ)
098-0100 Xỉu 099
3
(2 kỳ)