Siêu Tốc 1 Phút Thứ năm0693

8 8 9 8 7 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0692-0694 Xỉu 0692
Đang chờ quay số: 4
0690-0692 Tài 0691
8
(2 kỳ)
0688-0690 Xỉu 0689
2
(2 kỳ)
0687-0689 Tài 0687
9
(1 kỳ)
0686-0688 Xỉu 0686
0
(1 kỳ)
0684-0686 Xỉu 0685
2
(2 kỳ)
0681-0683 Xỉu 0683
8
0679-0681 Xỉu 0680
1
(2 kỳ)
0676-0678 Xỉu 0678
2
(4 kỳ)
0674-0676 Tài 0675
9
(2 kỳ)
0673-0675 Xỉu 0673
0
(1 kỳ)
0672-0674 Tài 0672
5
(1 kỳ)
0671-0673 Tài 0671
6
(1 kỳ)
0670-0672 Tài 0670
5
(1 kỳ)
0668-0670 Tài 0669
6
(2 kỳ)
0666-0668 Xỉu 0667
2
(2 kỳ)