Siêu Tốc 1 Phút Thứ ba0561

4 8 9 7 2 7

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0561-0563 Tài 0561
Đang chờ quay số: 2
0558-0560 Tài 0560
8
(4 kỳ)
0555-0557 Xỉu 0557
6
0554-0556 Tài 0554
8
(1 kỳ)
0551-0553 Tài 0553
5
(4 kỳ)
0550-0552 Xỉu 0550
3
(1 kỳ)
0549-0551 Tài 0549
7
(1 kỳ)
0546-0548 Tài 0548
7
(4 kỳ)
0543-0545 Tài 0545
8
(4 kỳ)
0542-0544 Tài 0542
8
(1 kỳ)
0539-0541 Tài 0541
7
(4 kỳ)
0536-0538 Tài 0538
6
(4 kỳ)
0535-0537 Xỉu 0535
3
(1 kỳ)
0534-0536 Tài 0534
9
(1 kỳ)
0531-0533 Xỉu 0533
7
0530-0532 Xỉu 0530
1
(1 kỳ)