Siêu Tốc 1 Phút Thứ ba0029

4 4 8 5 2 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
028-030 Tài 028
Đang chờ quay số: 4
027-029 Tài 027
5
(1 kỳ)
025-027 Xỉu 026
0
(2 kỳ)
022-024 Xỉu 024
1
(4 kỳ)
021-023 Tài 021
8
(1 kỳ)
020-022 Tài 020
9
(1 kỳ)
019-021 Xỉu 019
1
(1 kỳ)
016-018 Tài 018
4
014-016 Xỉu 015
3
(2 kỳ)
012-014 Xỉu 013
4
(2 kỳ)
010-012 Xỉu 011
1
(2 kỳ)
09-011 Tài 09
5
(1 kỳ)
07-09 Xỉu 08
1
(2 kỳ)
04-06 Xỉu 06
2
(4 kỳ)
03-05 Xỉu 03
3
(1 kỳ)
02-04 Xỉu 02
4
(1 kỳ)