Siêu Tốc 1.5 Phút Thứ năm0421

3 9 1 5 4 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0422-0424 Xỉu 0422
Đang chờ quay số: 1
0419-0421 Xỉu 0421
4
(4 kỳ)
0417-0419 Xỉu 0418
2
(2 kỳ)
0416-0418 Xỉu 0416
4
(1 kỳ)
0415-0417 Tài 0415
5
(1 kỳ)
0414-0416 Tài 0414
6
(1 kỳ)
0412-0414 Xỉu 0413
0
(2 kỳ)
0410-0412 Tài 0411
9
(2 kỳ)
0407-0409 Xỉu 0409
7
0406-0408 Xỉu 0406
1
(1 kỳ)
0405-0407 Xỉu 0405
2
(1 kỳ)
0402-0404 Xỉu 0404
7
0399-0401 Xỉu 0401
0
(4 kỳ)
0398-0400 Tài 0398
8
(1 kỳ)
0396-0398 Xỉu 0397
0
(2 kỳ)
0394-0396 Xỉu 0395
4
(2 kỳ)