Siêu Tốc 1.5 Phút Thứ tư0612

4 5 0 7 9 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0612-0614 Xỉu 0612
Đang chờ quay số: 2
0609-0611 Tài 0611
3
0608-0610 Xỉu 0608
1
(1 kỳ)
0607-0609 Tài 0607
9
(1 kỳ)
0604-0606 Tài 0606
4
0603-0605 Tài 0603
6
(1 kỳ)
0601-0603 Xỉu 0602
2
(2 kỳ)
0600-0602 Tài 0600
8
(1 kỳ)
0599-0601 Tài 0599
9
(1 kỳ)
0598-0600 Xỉu 0598
4
(1 kỳ)
0597-0599 Xỉu 0597
4
(1 kỳ)
0595-0597 Xỉu 0596
3
(2 kỳ)
0592-0594 Xỉu 0594
9
0591-0593 Xỉu 0591
4
(1 kỳ)
0590-0592 Xỉu 0590
2
(1 kỳ)
0589-0591 Tài 0589
5
(1 kỳ)