M.Trung 75 Giây Thứ tư0514

2 7 0 7 2 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0514-0516 Tài 0514
Đang chờ quay số: 2
0512-0514 Tài 0513
8
(2 kỳ)
0511-0513 Xỉu 0511
2
(1 kỳ)
0510-0512 Xỉu 0510
0
(1 kỳ)
0509-0511 Xỉu 0509
4
(1 kỳ)
0506-0508 Tài 0508
3
0505-0507 Xỉu 0505
0
(1 kỳ)
0503-0505 Tài 0504
8
(2 kỳ)
0502-0504 Xỉu 0502
4
(1 kỳ)
0501-0503 Xỉu 0501
1
(1 kỳ)
0499-0501 Tài 0500
5
(2 kỳ)
0497-0499 Tài 0498
5
(2 kỳ)
0494-0496 Tài 0496
7
(4 kỳ)
0491-0493 Tài 0493
5
(4 kỳ)
0489-0491 Tài 0490
8
(2 kỳ)
0488-0490 Xỉu 0488
3
(1 kỳ)