M.Trung 75 Giây Thứ ba1078

1 4 7 0 8 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1079-1081 Tài 1079
Đang chờ quay số: 1
1078-1080 Tài 1078
8
(1 kỳ)
1077-1079 Tài 1077
9
(1 kỳ)
1075-1077 Tài 1076
8
(2 kỳ)
1072-1074 Tài 1074
5
(4 kỳ)
1071-1073 Xỉu 1071
0
(1 kỳ)
1068-1070 Xỉu 1070
0
(4 kỳ)
1067-1069 Tài 1067
6
(1 kỳ)
1066-1068 Xỉu 1066
0
(1 kỳ)
1064-1066 Tài 1065
8
(2 kỳ)
1063-1065 Xỉu 1063
3
(1 kỳ)
1060-1062 Tài 1062
6
(4 kỳ)
1059-1061 Tài 1059
6
(1 kỳ)
1058-1060 Xỉu 1058
3
(1 kỳ)
1057-1059 Tài 1057
8
(1 kỳ)
1054-1056 Xỉu 1056
4
(4 kỳ)