M.Trung 75 Giây Chủ nhật0940

6 0 7 4 4 1

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0940-0942 Tài 0940
Đang chờ quay số: 2
0937-0939 Tài 0939
4
0936-0938 Xỉu 0936
2
(1 kỳ)
0935-0937 Tài 0935
7
(1 kỳ)
0933-0935 Tài 0934
7
(2 kỳ)
0932-0934 Tài 0932
5
(1 kỳ)
0930-0932 Xỉu 0931
1
(2 kỳ)
0929-0931 Xỉu 0929
0
(1 kỳ)
0927-0929 Xỉu 0928
1
(2 kỳ)
0926-0928 Tài 0926
9
(1 kỳ)
0924-0926 Tài 0925
7
(2 kỳ)
0923-0925 Tài 0923
9
(1 kỳ)
0922-0924 Tài 0922
8
(1 kỳ)
0919-0921 Xỉu 0921
2
(4 kỳ)
0917-0919 Tài 0918
9
(2 kỳ)
0916-0918 Tài 0916
8
(1 kỳ)